Od aprila 2016. godine usluga pomoći i nege u kući je poverena pružaocu usluge. Centar za socijalni rad odlučuje o pravu na korišćenje ove usluge.
U opštini Temerin je do septembra 2020. godine usluga pomoći u kući za odrasle i starije bila  poverena pružaocu usluge Centru usluga socijalne podrške ''Suncokret'', a nakon sprovedenog postupka javne nabavke od septembra uslugu pruža ''Niveus tim''.
Usluge pomoći i nege u kući obuhvataju: 
1.    Pomoć u obezbeđivanju ishrane, uključujući po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka;
2.    Pomoć u održavanju lične i higijene stana, uključujući po potrebi: pomoć pri oblačenju i svlačenju, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju, pranju i održavanju posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu; 
3.    Pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva; 
4.    Pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, uključujući po potrebi: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakata i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u lokalnoj zajednici, staranje o plaćanju el. energije, telefona, komunalija i sl; 
5.    Pružanje podrške prilikom transporta radi odlaska u zdravstvene, obrazovne, verske i druge ustanove; 
6.    Posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, uključujući po potrebi: posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenju stana i drugih usluga; 
7.    Pružanje osnovne zdravstvene nege, uključujući po potrebi: kontrola uzimanja lekova, kontrola vitalnih funkcija (merenje krvnog pritiska, temperature, pulsa, nivoa šećera u krvi), pomoć pri kretanju, odlasku i korišćenju toaleta, jednostavna masaža, davanje lekova u oči/uši/nos, nega dekubitusa, nabavka lekova prepisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka, odvođenje na lekarske preglede;
8.    Saniranje i negu manjih povreda;
9.    Usluge stručnog radnika: savetodavni rad, pomoć i ostvarivanje određenih prava iz oblasti socijalno-zdravstvene zaštite, psihosocijalna podrška.

 

CSR Temerin odlučuje o pravu na ovu uslugu.

OBRAZAC ZAHTEVA ZA PUK
Pravilnik za uslugu pomoći u kući 2016