Dnevni centar za decu i mlade (usluga dnevnog boravaka za decu sa smetnjama u razvoju) svoju delatnost obavlja u okviru Centra za socijalni rad opštine Temerin u namenskom objektu, u ul. Pap Pavla 1 u Temerinu. Ova usluga u zajednici postoji od 2012. godine, najpre kao projekat Evropske unije, a potom kao usluga u oblasti socijalne zaštite, namenjena najosetljivijoj populaciji stanovništva - deci i mladima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Dnevni centar pruža usluge koje podržavaju poboljšanje ili očuvanje kvaliteta života, otklanjanje ili ublažavanje rizika nepovoljnih životnih okolnosti i stvaranje mogućnosti za samostalan život dece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

Centar za socijalni rad izdaje uput za korišćenje ove usluge.

ZAHTEV ZA USLUGU DNEVNOG CENTRA

Pravilnik za uslugu dnevnog centra za decu i mlade 2014