Zakon o socijalnoj zaštiti 2011
Porodični zakon  2005
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici 2017

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja