Odluka o socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine Temerin 2022
Pravilnik za uslugu pomoći u kući 2016
Pravilnik o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima 2014
Pravilnik za uslugu dnevnog centra za decu i mlade 2014
Pravilnik o organizaciji i načinu rada savetovališta za brak i porodicu 2014
Pravilnik o uslovima za naknadu troškova i nagradu staratelju 2014