ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl. glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

Datum objave 04.02.2021. godine

Datum isteka roka 19.02.2021. godine

Javno dostavljanje REŠENJA br. 55100-3-655/2020 od 12.01.2021. godine, podnosiocu zahteva za davanje informacija od javnog značaja Biljani Marković iz Beograda.

Dok.br. 55100-3-655/2020,55100-3-655/2020-1 (u prilogu)

Attachments:
Download this file (REŠENJE.pdf)REŠENJE[ ]3722 kB
Download this file (ZAKLJUČAK 55100-3-655-2020-1.pdf)ZAKLJUČAK[ ]1873 kB


ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl. glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

Datum objave 30.11.2020. godine

Datum isteka roka 15.12.2020. godine

Javno dostavljanje obaveštenja br. 55100-3-655/2020 od 12.11.2020. godine, podnosiocu zahteva za davanje informacija od javnog značaja Biljani Marković iz Beograda.

Dok.br. 55100-3-655/2020 (u prilogu)

Attachments:
Download this file (OBAVEŠTENJE.pdf)OBAVEŠTENJE.pdf[ ]1861 kB
Download this file (ЗАКЉУЧАК(1).pdf)ЗАКЉУЧАК(1).pdf[ ]910 kB


© 2021 Art & Blues Family. All Rights Reserved.