CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE TEMERIN

TU SMO ZBOG VAS

''UHVATI DAN'' predstavlja klub za decu i mlade koja se nalaze na porodičnom smeštaju, kao decu i mlade obuhvaćene uslugom socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, kao i decu i mlade iz porodica sa elementima disfunkcionalnosti u okviru kog će se realizovati razne organizovane vaspitno-obrazovne aktivnosti (Pomoć deci u učenju , obuka za korišćenje računara, osnovni programi, internet, opasnosti interneta...- omogućiti deci dostupnost rada na računarima, većina njih nema priliku za to, podrška u razvoju talenata u muzici, likovnom i literalnom stvaralaštvu, dramske sekcije - zavisnosti od interesovanja uključivanje svakog od njih u kulturne aktivnosti, organizovanje i održavanje priredbe za decu gde će imati svoj program, pokazati svoje talente i psihosocijalna podrška).
U okviru aktivnosti kluba set aktivnosti će biti usmeren i ka razmeni iskustava hranitelja i jačanju njihove hraniteljske kompetencije.
Projekat takođe podrazumeva razvijanje volonterske mreže (volonteri- studenti, srednjoškolci završnih razreda). Volonteri će proći osnovnu obuku od strane stručnih radnika za pomoć deci u savladavanju školskog gradiva.

 

 

Attachments:
Download this file (21370831_1635581863138981_1189820563641580623_n.jpg)plakat uhvati dan 2017[ ]114 kB