CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE TEMERIN

TU SMO ZBOG VAS

Biti mlad čovek danas u Srbiji nije lako. Još teži je prelazak iz sveta detinjstva u svet odraslih, kada mlad čovek treba da postane samostalan, odgovoran građanin, sa svim pravima i obavezama koje karakterišu svet odraslih.  Ove teškoće, su mnogo veće za decu koja izađu iz sistema socijalne  zaštite.

Životne priče dece  koja su izdvojena iz svojih prirodnih porodica i koja ne odrastaju sa svojim roditeljima, karakterišu  česte promene životnih konteksta  i životnih  sredina, brojni gubici, česti prekidi započetih aktivnosti, što se odražava na njihov razvoj i sliku o sebi. Mnogima je potrebna stalna podrška kako bi se sa tim izborili.

Aktuelni projekat Centra za socijalni rad opštine Temerin koji je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju ima za cilj da pruži podršku za osamostaljivanje mladih, od 14 do 18 godina, (mladi bez roditeljskog staranja, i/ili u sukobu sa zakonom) koji su u sistemu socijalne zaštite.

Kroz edukacije i psihološke radionice bavićemo se:

PROFESIONALNOM ORIJENTACIJOM ( upoznavanje svojih sposobnoti i stvaranje jasnije slike o zanimanjima koja su u skladu sa njima kroz testiranje i savetodavni razgovor)

JAČANJEM POZITIVNE SLIKE O SEBI  I ASERTIVNOM KOMUNIKACIJOM  (izražavanje mišljenja, osećanja i uverenja na direktan, iskren i socijalno adekvatan način bez ugrožavanje drugih)

VEŠTINAMA POTREBNIM ZA SAMOSTALNO TRAŽENJE POSLA (pisanje CV-a, propratnog pisma, molbe, priprema za snalaženje u situaciji uvodnog intervjua za posao)

UPOZNAVANJEM NAČINA ZA OSTVARIVANJE SVOJIH GRAĐANSKIH PRAVA I DUŽNOSTI (ispunjavanje formulara, zahteva, izrada ličnih dokumenata)

VEŠTINAMA KULINARSTVA I ODRŽAVANJA HIGIJENE