CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE TEMERIN

TU SMO ZBOG VAS

CSR Temerin uslugu pomoć i nega u kući sprovodi od 2009. god. Usluga pomoć i nega u kući uspostavljena je kao stalna usluga socijalne zaštite u opštini Temerin, a na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine Temerin (Sl.list opštine Temerin br. 9/2011, 3/2013). U skladu sa Odlukom, usluga je finansirana sredstvima Budžeta Opštine. Sva lica angažovana na pružanju usluge prošla su akreditovane programe obuke. U proteklom periodu stvoreni su normativni, organizacioni i finansijski uslovi za uspostavljanje usluge i kreiranje novih sadržaja u okviru predmetne usluge.

Nakon završetka aktivnosti predviđenih projektom usluga pomoći i nege u kući nastaviće se kao integrisana usluga socijalne i zdravstvene zaštite koja je definisana Protokolom o saradnji između CSR i Doma zdravlja Temerin.

U skladu sa izmenama pozitivnog zakonodavstva u oblasti zdravstvene zaštite, decentralizacije i prenosa nadležnosti na JLS, neophodno je uspostavljanje, umrežavanje  i osnaživanje saradnje akreta u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na lokalnom nivou kao preduslova za održivi razvoj i realizaciju programa pomoći u kući, a projekat "Zajedno za zlatno doba - Együtt az aranykorért" tome ide u susret.

Pravilnikom o merilima i kriterijumima za utvrđivanje  cena usluga  i učešća korisnika u  troškovima pomoći i nege u kući  predviđena je participacija korisnika, a aktivnosti u nastupajućem periodu biće usmerene na povećanje broja korisnika usluge i na povećanje sadržaja i kvaliteta usluge pomoći i nege u kući.

Pored toga, predviđeno je i usvajanje Pravilnika za pomoć u kući koji će izdefinisati sadržaje pružanja usluge pomoći i nege u kući.  

Ko je na mreži: 70 gostiju i nema prijavljenih članova