Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ostvaruje se upućivanjem korisnika u odgovarajuću ustanovu u kojoj se obezbeđuju zbrinjavanje (stanovanje, ishrana, odevanje, nega, pomoć i staranje), vaspitanje i obrazovanje, osposobljavanje za određene radne aktivnosti, zdravstvena zaštita, kao i usluge socijalnog rada.

Procedura smeštaja

Da bi pokrenuli postupak smeštaja korisnika u Ustanovu potrebno je obratiti se Centru za socijalni rad opštine u kojoj je kandidat za smeštaj prijavljen kao stanovnik, gde je potrebno predati zdravstvenu i socijalnu dokumentaciju.

Nakon obrade predmeta CSR dostavlja Ustanovi uput sa potrebnom dokumentacijom. Stručni tim Ustanove razmatra pristigle zahteve. U zavisnosti od potreba budućeg korisnika, njegovog zdravstvenog stanja i slobodnih kapaciteta u Ustanovi, stručni tim predlaže prijem korisnika kao i odgovarajuću organizacionu jedinicu za smeštaj.

 

Za više informacija obratite se Centru za socijalni rad opštine Temerin na telefon 021/843-511.


© 2021 Art & Blues Family. All Rights Reserved.