Usluga smeštaja obezbeđuje se smeštajem korisnika u:

    srodničku, hraniteljsku i drugu porodicu za decu, odrasle i starije,
    dom za smeštaj korisnika, uključujući male domske zajednice,