Dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima osoba kojoj je zbog prirode i težine stanja, telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna nega i pomoć za obavljanje aktivnosti radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. 

Ovo pravo ostvaruje se u sistemu socijalne zaštite ukoliko to nije moguće po drugom pravnom osnovu.

Potrebna dokumentacija

•    zahtev

•    nalaz lekara specijaliste

•    kopija lične karte i lična karta na uvid

•    uverenje da podnosilac zahteva nije osiguranik RF PIO

Za više informacija obratite se Centru za socijalni rad opštine Temerin na telefon 021/843-511.


© 2021 Art & Blues Family. All Rights Reserved.