http://www.temerin.rs/Vesti.aspx?id=9016

 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ за субвенцију -енергетских ваучера у општини Темерин