OSNOVNE INFORMACIJE O

CENTRU ZA SOCIJALNI RAD


• CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE TEMERIN
• MESTO (OPŠTINA/GRAD) TEMERIN
• GODINA OSNIVANjA: 1991
• DIREKTOR: JASNA ALIĆ
• E-mail:
• ADRESA I POŠ. BROJ: NOVOSADSKA 403 21235 TEMERIN
• TELEFONI / TELEFAX: 021/843-550

U Centru, kao organizacione jedinice, postoje:

1.    Jedinica za  stručni socijalni rad;
2.    Jedinica za poslove i radne zadatke lokalnih prava i usluga.